In de 17e eeuw deden een aantal vrouwelijke componisten een gooi naar de eeuwige roem, maar slechts Barbara Strozzi slaagde er in een – voor die tijd – grote bekendheid te verwerven.  Als bekende virtuose zangeres schreef ze zelf op bijzonder overtuigende wijze haar eigen inventieve, creatieve en dikwijls dubbelzinnige muziek.  De ene keer is ze bjizonder ingetogen, dan weer vergt haar muziek een bijzonder technische virtuositeit en dramatiek.

Merkwaardig genoeg is er geschiedkundig zeer weinig geweten over Barbara Strozzi.  Het is de wens van menig historicus dat er nog ergens brieven of dagboeken bewaard gebleven zijn over deze bijzonder excentrieke persoon.  Vele mysteries rond haar levensloop blijven giswerk. Zo was het bijvoorbeeld zeer frappant dat zij, als vrouw,  een frequent bezoeker was van de bijeenkomsten van de ‘Accademie degli Incogniti’ (een groep academici en intellectuelen die onder impuls van Francesco Loredano bijeenkwamen en eigenlijk als stichters van de Opera kunnen worden beschouwd).  Maar ook over haar privé-leven bestaan er veel onduidelijkheden en vraagstukken. Het leven van Barbara Strozzi lijkt doorweven van mysterieuze mannen, connecties en liefdes. Uiteraard probeert men via allerhande verhalen deze historische leemte in te vullen en wordt Barbara Strozzi nu eens bestempeld als courtisane en vergeleken met de Japanse geisha’s van vandaag, dan weer als een hardwerkende moeder, dan weer als een erudiet artiest…

droppedimage


Wat er ook van weze, haar muziek overstijgt deze discussies.  Het was een prachtige prestatie om als vrouw in het patriarchale 17e eeuwse Venetië 125 vocale muziekstukken te publiceren, die stuk voor stuk een transcendente en tijdloze schoonheid bezitten.

In dit programma belichten we net die composities die de ‘liefde’ bezingen.  Alle vormen, excessen en gevolgen van liefde komen aan bod in onze muzikale speurtocht doorheen haar oeuvre.  Nu eens hartstochtelijke angst, dan weer onrustbarende chromatiek en plots zelfs muzikale en poëtische humor, alles is mogelijk bij deze bijzonder intrigerende dame!

Daarbij kan de toehoorder de fantasie laten spreken en net zoals vele historici terugduiken in de tijd. Een spannende zoektocht naar de waarheid, of een verliezen in de meest verregaande fantasieën over een vrouw waarover bitterweinig geweten is maar zeer verregaande intriges de ronde doen…

*

Bezetting:

Sopraan, klavecimbel, theorbe, chitarra